گل ها همه آفتابگردانند

پوست کندن بچه زیر درخت گیلاس

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۰۵ ب.ظ

می گفت بچه اش را گذاشته کنار باغچه و گوش تا گوش با کارد میوه خوری، سرش را بریده. 

می گفت بعدش می خندید. بلند بلند. می گفت یک بچه هم حامله بوده. عقلش هم سر جا. داد میزده که اگر این هم دختر باشد، این را هم مثل پرتقال پوست می کنم. با نفرت از او حرف می زد. پرستارش را می گویم. 


اول داستان من هم با نفرت به او فکر کردم. به اویی که نمی شناسم. اویی که دخترها را مثل پرتقال پوست می کند. بعد پرسیدم: قبلا هم سابقه داشته؟ پرستارش گفت: نه! قبلا تنها کار عجیبش این بوده که وسایل نوی خانه را می داده به نمکی. هرچه که داشتند. 


به وسایل خانه ام فکر کردم. من تک تک آنها را ستایش می کنم. هر لحظه به آنها نگاه می کنم. ذوق می کنم و اگر کسی از آنها بد بگوید، انگار از من بد گفته. به خودم فکر کردم. من همانقدر که وسایلم را دوست دارم، دختر نداشته ام را هم می خواهم.  


فکرم پرید روی زن. به کارد میوه خوری فکر کردم. به نمکی. به بیرون ریختن وسایل نو. چقدر این رفتار بوی خشونت می دهد. انگار کسی دل زن را از زندگی سیر کرده باشد. انگار کس یا کسانی او را از دخترانگیش بیزار کرده باشند. انگار این زن پشت این جنایت، یک زخم فروخورده، یک بغض حمل می کرده. 


با خودم فکر کردم شاید قبل از اینکه او را ببرند تیمارستان بهتر بود شوهر و خانواده شوهرش را صدا می کردند. پدرش را بازخواست می کردند و مادرش را. هرکسی که به نحوی دختر بودن او را آنقدر سرزنش کرده، آنقدر تحقیر کرده که حاضر شده دخترهایش را زنده به گور کند. که دلش خواسته دیگر هیچ دختری روی زمین باقی نماند. که از تمام دختران دنیا متنفر شده. 


***


پ.ن: کسی در فامیلمان هست که همیشه آرزو می کند دختر نزاید. می گوید: وقتی دختر حامله ای، انگار 9 ماه رنج در شکم حمل می کنی. می گوید دختر یعنی رنج. چون از زمان بلوغ که دخترانگیش ثابت می شود، دردهای ماهانه اش شروع می شود. موقع ازدواج باید جهیزیه بدهد. انگار خود دختر کم است که باید کلی وسیله هم همراهش کنی و مرد چه می آورد؟ هیچ! بعد از اینکه 9 ماه در شکمش بچه حمل کرد و درد زایمان کشید، به جای تشکر، باید سیسمونی را خودش بخرد. انگار نه انگار این وسط مرد هیچ زحمتی نکشیده و حالا باید با خرید وسایل کودکش لااقل تشکری کوچک از خانمش کند. 


شاید هم مقصر این رفتار خودمان هستیم. خودمان به خودمان ظلم می کنیم. چرا باید مادر و خواهر شوهر  و عروس که همه زن هستند، هم را آزار دهند؟ چرا باید این همه زن، از دست خود زن ها، زخم بخورند؟ درد بکشند و با درد بمیرند؟ کاش خودمان هوای خودمان را داشته باشیم تا دیگر کسی مثل این زن، دختر ها را با چاقو پوست نکند. 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۳۰
محدثه ..