گل ها همه آفتابگردانند

بوی گندِ گل پوسیده

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۴ ب.ظ
بهم اشاره کرد که: زندگی زناشویی گله. یه گل حساس. خیلی خیلی حساس. یه گل آب میخواد. نور می خواد. کود می خواد. یه گل ناز و نوازش می خواد. هم صحبت می خواد. خونه آروم، دل خوش می خواد. می گفت گلا هم مثل ما آدما اگه تو جنگ و دعوا، تو بحث و درگیری بیفتن، زود می پوسن. 

من فقط گوش می دادم و به خودمان فکر می کردم. به همه ی زوج های هرکجا. به اینکه اوایل، وقتی ازدواج می کنیم، حوصله داریم، وقت داریم، انرژی و علاقه داریم و هی گلمان را آب می دهیم. انرژی می گذاریم. قربان صدقه اش می رویم و مواظبیم تیغ خشم و بحث و جدل، آن را نابود نکند. 

بعد از مدتی، که عطش مان به جنس مخالف، به تنش، به بویش، به صدایش فرو نشست. که جاذبه های ظاهری از بین رفت، عادت جای عشق را می گیرد. زنی را که همه زیبا و خوش تیپ می بینند، ما دیگر نمی بینیم. مردی را که همه مهربان می دانند، ما دیگر به آن توجه نداریم. در نتیجه زن می بیند همه از او تعریف می کنند، الا شوهرش. مرد می بیند همه به او افتخار می کنند، الا زنش. بعد سرد می شویم. سرد و سردتر. بعد یخ می زنیم. گل زندگی مان می پوسد. بوی گندش از هم دورمان می کند و ما آنقدر خودخواهیم، آنقدر ناتوان و ناامیدیم که برای رشد دوباره این گل، هزینه نمی کنیم. خاک نمی خریم. گلدان نمی خریم. آب نمی دهیم. 

آن وقت بهشت زندگیمان را با دست خودمان جهنم می کنیم. بعد توی این جهنم زندگی می کنیم. رنج می کشیم. می سوزیم. کاش بفهمیم همسرمان کسی نیست که از روی عادت او را نبینیم. که همسرمان همان کسی است که روزی عجله داشتیم، با او همخوابه شویم. عجله داشتیم او را ببوسیم. عجله داشتیم صدایش را بشنویم. 

اگر به آن روزها فکر کنیم، اگر یک لحظه، فقط یک لحظه تصور کنیم، زنمان از این همه سردی دلزده شود، دیگر دریغ نمی کنیم، که یک ساعت در روز به او زنگ بزنیم. حالش را بپرسیم. با او بخندیم و قربان صدقه اش برویم. 

اصلا مگر ما چقدر عمر می کنیم که توی جهنم زندگی کنیم؟ مگر ما چقدر جان داریم که آن را توی آتش جنگ و درگیری بسوزانیم؟

پ.ن: دلم گرفته. دلم عجیب گرفته است. دلم می خواهد از گریه زار بزنم و جلوی خودم را می گیرم. گل زندگی خیلی حساس تر از چیزی است که فکر می کنیم و مواظبت دو طرفه می خواهد. هر دو نفر باید مدام برای شعله کشیدن عشق تلاش کنند. حتی اگر یک نفر، گاهی کوتاهی کند، آتش عشق خاکستر می شود. آن وقت باید برای تصویر زنی که روزی بغلش می خوابیدیم، آه بکشیم. 
۹۷/۰۹/۱۱
محدثه ..