گل ها همه آفتابگردانند

پرچم سفید

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۹:۰۷ ق.ظ
نه جهنم و نه بهشت؛ چنان دچار برزخم که هیچ چیز جز یک سکوت ممتد ادامه دار به سوی صلح هُلم نمیدهد. 

موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۱۲
محدثه ..