گل ها همه آفتابگردانند

نا میرا

دوشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۰۹ ب.ظ

سرنوشت ما، قلب و کاشانه ی وجود ما،

قرین عدم تناهی است و بس؛

قرین امید است، امید که هرگز نمی میرد،

کوشش و انتظار و آرزو،

و چیزی همواره در شرف وقوع

+وردزورث کتاب منظومه پیشدرامد

موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۰۲
محدثه ..