مهتاب گردان

یا حق
اگر می دانستیم بودنمان با هم چقدر محدود است، محبتمان بهم نامحدود میشد.
حضرت علی (ع)
.
از نو خواهم ساخت...

خوش خوش کشانم میبری، آخر نگویی تا کجا؟

جمعه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۵۴ ق.ظ

و خدا به هرکس نوری نداده باشد، او را هیچ نوری نخواهد بود.
سوره نور-آیه 40
خدا نور آسمانها و زمین است مثل نور او چون چراغدانى است که در آن چراغى و آن چراغ در شیشه ‏اى است آن شیشه گویى اخترى درخشان است که از درخت‏ خجسته زیتونى که نه شرقى است و نه غربى افروخته می شود نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشى نرسیده باشد روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى است‏ خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت مى‏کند و این مثلها را خدا براى مردم می‏زند و خدا به هر چیزى داناست.
سوره نور-آیه 35
موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۲۰
محدثه ..