گل ها همه آفتابگردانند

من درختم

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۱۸ ب.ظ

درخت بودن لذت بزرگی است. اینکه وقتی جوانه میزنی معنای زندگی. وقتی نهال میشوی معنای امید. وقتی قد می کشی عین شکوفایی. ستبر و بزرگ می شوی سایه رهگذران. شاخه میکنی، مسئول میوه دادن به عابران. وقتی می میری چوبت، باعث ساخت کلی وسیله و حتی برگ خشکت باعث لذت مردمان شود. زندگی زیباییست. اصلا عینِ زندگی است. عینِ بهشت است. معنای کمال است و چقدددرر دلم می خواهد درخت باشم. 

۹۶/۰۹/۰۷
محدثه ..